Pomiary elektryczne

Elektryk z miernikiemWykonywanie pomiarów elektrycznych stanowi jeden z elementów okresowych przeglądów instalacji elektrycznych. Konieczność ich przeprowadzania wynika ze względów bezpieczeństwa i jest określona przepisami prawa. Zatrudniani przez nas elektrycy-pomiarowcy posiadają odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne do przeprowadzania okresowych przeglądów w zakresie prac kontrolno-pomiarowych. Po ich zakończeniu wystawiamy odpowiedni protokół.